EVA Vlaanderen

EVA?

EVA staat voor ‘Europa Voor Allen’ en is een uitwisselingsprogramma binnen Europa voor vrouwen boven 35 jaar.
Het EVA-programma maakt deel uit van AFS Interculturele Programma’s.

AFS?

AFS Intercultural Programs is een internationale non-profit organisatie. Via een proces van intercultureel leren wil zij kennis, begrip en vaardigheden aanreiken om een rechtvaardige en vredevolle wereld tot stand te brengen.
Als grootste organisatie op het vlak van culturele uitwisselingen in Vlaanderen, is AFS erkend door het Ministerie van Cultuur. Samen met haar 50 partnerlanden over de hele wereld biedt AFS verschillende vormen van uitwisseling aan:
• Het Jaarprogramma
Programma waarbij jongeren tussen 16 en 18 een jaar in het buitenland verblijven en les volgen in het secundair onderwijs.
• Het 18+ Programma
Voor jongeren tussen 18 en 28 jaar. Deze jongeren nemen deel aan vrijwilligerswerk of lopen stages.
• Het Gastgezinprogramma
Programma waarbij een buitenlandse jongere 3 maand tot een jaar in uw gezin verblijft.
• Het EVA-Programma
Europese vrouwen van 35+ wisselen uit en verblijven telkens één week in elkaars gezin.